Formulari d’adhesió jove

Nom

Cognoms

Adreça

Telèfon de contacte

Correu electrònic

Data de naixement

Comentari

Les dades que ens proporciona mitjançant aquest formulari s’incorporaran al fitxer d’usuaris
del Carnet Jove creat per l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles únicament per gestionar l’alta
dels usuaris al programa de descomptes del carnet jove de Sant Fost. Les dades en cap cas seran
cedides a terceres persones. En qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació,
oposició al tractament i cancel.lació adreçant-se a l’Ajuntament.