Ensenyament

Troba informació sobre els diferents nivells educatius, centres escolars, ensenyaments no reglats, formació continuada…

 • Sistema educatiu català – mapa general del sistema educatiu a Catalunya.
 • Cercador de centres educatius 
 • Questionari d'autoconeixement – aquest qüestionari t'ajudarà a reflexionar sobre les teves aptituds, les preferències respecte d'algunes activitats i professions, les teves característiques personals i la teva actitud respecte al món laboral.
 • Guia per l'alumnat
 • Guia per les families
 • Batxillerat – Hi ha tres modalitats de batxillerat: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.
 • Formació professional – La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
 • Ensenyaments artístics – Els ensenyaments artístics proporcionen als alumnes una formació artística de qualitat i garanteixen la qualificació dels futurs professionals de les arts plàstiques, el disseny, la música, la dansa, l'art dramàtic i la conservació i restauració de béns culturals.
 • Ensenyaments esportius – Ensenyaments de règim especial amb validesa acadèmica i professional a tot l'Estat.
 • Ensenyaments d'idiomes – Les persones adultes poden estudiar idiomes moderns en règim oficial a les escoles oficials d'idiomes (EOI) en modalitat presencial o bé a distància a l'IOC Idiomes de l'Institut Obert de Catalunya.
 • Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà – Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.
 • Curs específic per a l'accés als cicles de grau superior – Aquests estudis permeten a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.